מבוא

אני מודה שהספר המוצג פה לפני הקורא הוא בעצם מעשה רמייה . היסטוריון של השואה , מלאכתו מבוססת על מציאת תיעוד שיוכיח את תקפות התיאורים והניתוחים של מאורעות היסטוריים , והנה כאן הוא מציג ספר חף כמעט מהערות שוליים . היסטוריון שטוען טיעונים , אך אינו מטריח עצמו להוכיח אותם על ידי ציטוטים מתאימים , הסתמכות על בני סמכא בעניינים שבהם הוא דן , וכיוצא באלה . זה היסטוריון זה ? יאמרו המלעיזים ; לו היה צעיר יותר , אין ספק שהיה צריך לשלול ממנו את זכות ההוראה באוניברסיטה . ואני מסכים עם ביקורת כזאת , כי אכן כך הדבר : אני מציג כאן תזות ודעות בלא להוכיח אותן בדרך המקובלת . זהו ספר מסות , essays בלע"ז . אני בורח לצורת כתיבה זו משום שאין לי אכן כל עניין להסתמך על חכמים ממני , כי ממילא כל הסתמכות כזאת היא סלקטיבית : מרבית חברי בוחרים סמכויות שמסכימות איתם , ומתעלמים מאלה המתנגדים להם . אני אדם זקן : אין לי זמן , ומה שחשוב לי הוא להציג את גישתי , אשר ממילא לא תתקבל על ידי מרבית הקוראים . ומי בכלל יערוב לי שיימצאו לספרי זה קוראים במספר סביר ? הרי זהו ניסיון מטורף למדי : אני מנסה להתבונן בתולדות העם שלתוכו נו...  אל הספר
נהר ספרים