העם המחוצף

יהודה באואר נהר ספרים יהודה באואר / העם המחוצף יהודה באואר העם המחוצף עורך : ראובן מירן עריכת הלשון : ניצה פלד עיצוב והפקה : גאלה קדם דפוס בע"מ כל הזכויות שמורות 2013 © יהודה באואר זכויות בעברית 2013 © יהודה באואר ונהר ספרים נהר ספרים ת"ד 162 בנימינה 30550 טל' ; 04 6288724 פקס' 04 6288726  אל הספר
נהר ספרים