9.10 מוצרים בטחוניים

כמה גורמים חוברים לקדם את הביקוש הסיני למוצרים בתחום זה . סין הפכה למעצמה וצפויה רק לחזק את מעמדה זה בהמשך הדרך . המשך העליה במודעות אזרחית בסין לצד גדילת מספר המשתמשים בתקשורת אלקטרונית לסוגיה , שני פקטורים אשר צפויים רק לגדול עוד ועוד בעשורים הבאים , יגדילו את הביקוש הממשלתי לאמצעים בתחום הצבאי ובתחום בטחון המולדת . ) Homeland security ( תחומים אלה היו חסומים במידה רבה בפני התעשיות הישראליות בשנים שלאחר פרשת הפלקון בשנת , 2000 אך הכניסה לעשור השני של המילניום מעלה סימנים לכך זה משתנה וחברות ישראליות יוכלו עם הזמן ליהנות מהביקוש של השנים הבאות . ההזדמנויות הן בתחומים הטכנולוגיים שבהם יש לח ברות הישראליות יתרון יחסי בשוק העולמי : האזנה וציטוט , צילומי אויר , לוחמה אלקטרונית , הנחיית טילים ותקשורת . על חלק מהם מוטלות נכון לרגע זה הגבלות של משרד הביטחון הישראלי , מן הסתם בעקבות לחץ אמריקאי ובעקבות חשש ישראלי מזליגת טכנולוגיות לידיים עוינות . היקף ההזדמנויות בשנים הבאות תלוי במידה רבה בשינויים שיוכנסו ) או לא יוכנסו ( למדיניות זאת .  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ