9.8 מוצרי צריכה

מוצרים אלה מהווים מדד של רמת החיים של האוכל וסיה וזאת הולכת ומתקדמת . המעמד הבינוני בסין , כפי שראינו , הולך וגדל ואיתו גדלה התפוצה של מוצרי צריכה יקרים יותר ויותר . מגמה זאת צפויה אפילו להתגבר בהמשך הדרך , הממשל הסיני הגדיר לעצמו כיעד את טיפוח השוק הפנימי כמנוע צמיחה עתידי של סין שיחליף במידה גוברת את ה יצוא , פירושו של דבר הוא יצירת הזדמנויות שיווק , הגברת ההון הזמין המצוי בידי הציבור וכפועל יוצא מכל אלה : היפתחות אפשרויות נוספות לשיווק של מוצרי איכות ישראליים . ככל שילך התהליך הזה ויתקדם והוא צפוי לעשות זאת לאורך זמן , שכן הפער בין רמת ההכנסה הנוכחית בסין לב ין הרמה הממוצעת המערב גדול מאוד , יגבר הביקוש למוצרים יוקרתיים יותר ויותר . כבר היום מהווה סין שוק גדול מאוד לאבני חן , מכוניות פאר ויינות איכותיים , אך נראה כי הביקוש הקיים היום הוא כ אין וכאפס לעומת הפוטנציאל הקיים להמשך הדרך . לא מדובר בשיווק של כל מוצר , קיימ ת דיפרנציאציה שצריך לקחת בחשבון . העידוד של התצרוכת הפנימית נועד הרי לשרת את גדילת הכלכלה הסינית ולפיכך ניתן לצפות כי הממשל יעודד באופן ממוקד את תעשיות מוצרי הצריכה המש...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ