9.5 תכנון עסקי

ברור כי הנתונים שהובאו בפרקים הקודמים לא מאפשרים לאיש לומר בוודאות מה יקרה בסין בעוד יובל או אף בעוד עשור שנים ובעצם גם מחר יכולים להתרחש בסין דברים אשר יטרפו את הקלפים , אך עם זאת ניתן בכל זאת לחזות בזהירות מגמות אשר פותחות אפשרויות ומציבות אתגרים בפני איש העסקים הישראלי המחשב את צעדיו לקראת ההמשך . ננסה לגזור אותם ולחלק אותם על פי מגזרים .  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ