9.3 הזדקנות האוכלוסיה

מדיניות הילד יחיד , אשר פורטה בפרק המבוא , הונהגה בסוף שנות ה- 70 על מנת ליצור איזון בין מספר האנשים לבין יכולת המדינה לספק מזון . התוכנית המונהגת מאז בסין , השיגה את יעדיה בצורה מרשימה , קצב גדילת האוכלוסיה שהיה לפני כן עצום בכל קנה מידה , ירד בהדרגה ובשנים האחרונות אף הגיע לעצירה מלאה , האוכלוסיה בסין חדלה לצמוח לראשונה בתולדות הא ומה הסינית . שנים אלה גם היו שנים של צמיחה כלכלית מרשימה , העלייה של התמ"ג לנפש בקצב ממוצע של 10 % בשנה נבעה מגורמים רבים , אך ביניהם מן הסתם יש מקום גם לעצירת הגידול הדמוגרפי . העשורים הראשונים להפעלת התוכנית מדווחים על הצלחה . ההצלחה מתבטאת גם בתחומים המופיעים בהמשך הדרך . היום , כאשר הולך וצומח מעמד הביניים בסין , מתפתח ההיקף של בעלי מקצועות חופשיים ובכלל של אנשי ונשות קריירה , מדיניות הילד היחיד , המציבה מאחורי כל הורה סבא וסבתא הבאים לעזרתו בבייבי סיטר או אף בגידול מלא של הילד , מפנה כוחות רבים לטיפוח הפריחה הכלכל ית . חלק קטן יותר מתקציה המשפחה מופנה להאכלת ילדים ונותרת הכנסה פנויה למען השקעה באפיקי חסכון היוצרים צמיחה ומקומות עבודה ויש כסף רב יותר למ...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ