8.9 הסכמים, חוקים וסיוע ממשלתי

מאז כינון היחסים בין ישראל לסין נחתמו בין שתי המדינות הסכמים לא מעטים המקלים ומסידירים את הפעילות הכלכלית בין המדינות . הפרטים המובאים כאן מציגים פרטים שיכולים לסייע לאיש העסקים הישראלי בתהליכי הסחר מול סין , התהליכים שלמען קידומם נחתמו הסכמים אלה . ההסכמים יכולים לעבור שינוי מפעם לפעם והשינויים נכנסים לתוקף לאחר האשרור שלהם בידי שני הצדדים . מומלץ להתעדכן בשינויים שתחום זה עובר מעת לעת . מקורות המידע לשם כך יכולים להיות מכון היצוא הישראלי , מחלקת סחר החוץ של משרד התמ"ת וכן מחלקת המידע של משרד האוצר .  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ