5.11 תקשורת

המורכבות של המערכת שתוארה כאן , מערכת אשר בסין היא מראש מורכבת , מקבלת סיבוך נוסף כאשר מתקיימים פערי תרבות והתנהלות בין המנהל לעובדים . בתוך הפערים הללו יש צורך להעביר מסרים והנחיות , ל עקוב אחר פעילות ותוצאות ולערוך שינויים מתבקשים . הכלי לכל אלה הוא התקשורת בין המנהל לעובדיו והתקשורת מתנהלת בכלים שונים בתרבויות שונות . במערב ובמידה מיוחדת בישראל , האידיאל התקשורתי הוא להביע את הדברים באופן ישיר , על מנת לפשט וליעל תהליכי עבודה . ברור שלא תמי ד הציפיה הזאת מתממששת , אך היא האידיאל כפי שהחברה רואה זאת . בסין האידיאל כמעט הפוך . בתרבות אשר שמה בדרגה גבוהה כל כך את הקשר בין האנשים , יצירת ההרמוניה ושמירת פנים , דיבור ישיר הינו מנוגד לדרך ההתנהלות הרגילה ויכול אף להיות מפחיד . בסין משיגים הרמוניה על ידי שליטה עצמית ואיפוק , על ידי רמיזה ואמירה עקיפה לשם מניעת ביטויים שעלולים להיות מעליבים ומביכים . כך הוא הדבר בכל נדבכי החיים , כך הוא הדבר במקום העבודה , המקום בו אנשים חיים יחד שעות רבות לאורך השבוע , המקום שבו הם בונים את השגשוג שלהם ושההרמוניה בו חשובה כל כך . לשם השגת הרמוניה ימנע הסינ...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ