5.5 צורת החשיבה

הדרך הסינית שונה מהמערבית גם בהיעדר נוקשות חשיבתית . אמת , היא יכולה להיות נוקשה בתחומים מסויימים , מסתמכת על מסורות וטקסים וחסרה בה גמישות . זה נכון בתחומים רבים אך זאת לא כל התמונה ולצידה מתאפיינת החשיבה הסינית בתחומים אחרים בגמישות רבה יותר מאשר במערב , גמישות היכולה להוות אתגר למנהל הישראלי . החשיבה המערבית בבסיסה היא חשיבה לוגית המחלקת כל אפשרות לכן או לא , לשחור או לל בן בעוד שהחשיבה הסינית פתוחה לאפשרויות ביניים , או אם תרצו : לגוונים של אפור בין השחור והלבן . המקום הראשון בו אנו רואים זאת הוא בשוק , המקום בו המחיר הוא בסיס למיקוח . בתי הכלבו המודרניים שבהם לכל דבר יש מחיר אחד ויחיד ואין עליו ויכוח הם חידוש בן כמה עשרות שני ם לסינים , הכול גמיש , הכול תלוי בקשר בין האנשים וכל דבר ניתן לשנות . כל אלה לא עולים בקנה אחד עם שיוטות הניהול המערביות המבוססות על הגישה הלוגית החד משמעית הדורשת בהירות . בתקנים דוגמת ISO-9000 פתיחות לדיונים ושינויים מתמידים ומשא ומתן פנימי הם בלתי נסבלים . נ יתן כמובן לשאול מה עושה החברה הסינית המעוניינת להתאים את עצמה לסטנדרטים מערביים , או מה עושה העובד ...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ