5.4 הרמוניה

הדבר הראשון אשר לו צריך לתת המנהל את תשומת הלב הוא מה שעומד בבסיס הדוגמא שלהלן : המערכת החברתית וההיררכית הסינית . בניהול מערבי וקודם כל בניהול ישראלי ואמריקאי , הכלל הוא שכל אדם נמדד על פי הכישורים שלו והתרומה שלו לרווחיות החברה והוא נמדד על פי אלה בלבד . ברגע בו עובדים נמדדים בכלים אחרים , כמו למשל על פי קשרי ידידות ומשפחה , כפי שמתרחש לעתים בחברות משפחתיות , או לחילופין על פי ותק , כפי שקורה לעתים בגופים ציבוריים , הדבר נתפס כחיסר ון של המערכת וגורר עליה ביקורת מבפנים ומבחוץ . בסין לעומת זאת אדם , גם במקום העבודה , נמדד על פי מערכת של קריטריונים שביניהם קיימת מידת התרומה העסקית לחברה , אבל היא לא הקריטריון הבלעדי . אדם נמדד גם על פי הגיל שלו , ההשכלה שלו ) גם אם היא בלתי רלוונטית לתפקידו בחברה ( ואדם מוערך גם בהתאם לקשרים שיש לו ובכללם קשרי ידידות ומשפחה . אמרנו כבר את המילה ' גואן- שי ? '' כל אלה מהווים חלק מהמערכת שבעזרתה משתדל הסיני לשמר הרמוניה במקום העבודה . בתפיסה המסורתית בסין מקום עבודה שבו הצעירים מכבדים את המבוגרים והמבוגרים לוקחים אחריו ת על הצעירים מהם ומדריכים אותם , הו...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ