4.16 חוק, חוזים ומשפט

לסין יש , כפי שניתן היה לראות עד כה , דרך משלה לנהל את המדינה ולעשות עסקים , הדבר נכון גם ביחס לתחום המשפטי . טעות נפוצה היא לצפות שהדברים יהיו דומים בין מערכות משפט במדינות שונות , אסור לגזור גזירה ש ווה בין ההיגיון והדין הישראלי לבין ההיגיון והדין הסיניים . הכרת הדין והפרקטיקות המשפטיות בסין עשויים להיות קריטיים בכל הנוגע להגנה על האינטרסים שלו בעסקים עם שותפים עסקיים סיניים מה מיחד את החוק הסיני ? ההבדל הבסיסי בין המשפט הישראלי למשפט הסיני הוא בכך , שבס ין החופש שקיים לצדדים לקבוע הסדרים עסקיים במסגרת החוזית מוגבל יותר מאשר בישראל ונושאים שברגיל היינו מצפים כי יהיו נתונים אך ורק להחלטת הצדדים , כפופים בסין להסדרים המפורטים בחוק . זה הבדל בסיס אבל בהחלט לא הבדל יחיד . הנה מספר דוגמאות אשר יכולות להיות קריטיו ת לאיש העסקים הישראלי . הפרטים המובאים כאן נכונים לאמצע שנת 2011 ויש להתיעץ עם בעל מקצוע לפני פעילות בתחום הזה . על פי הדין הסיני יש גבול לסך ההלוואות , כולל אשראי ספקים , שכל חברה בסין יכולה לקחת ביחס להון החברה , מה שקרוי בלעז : Equity – . Debt Ratio הממשל בסין בודק ומוודא שהחו...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ