4.11 חברות ממשלתיות

בתוך התחום הרחב הזה של עסקים בסין מוקדש מקום מיוחד לחברות הממשלתיות . חברות אלה , למרות היותן הגופים הכלכליים שבנו והפעילו את כלכלת סין בימי סין האדומה של מאו צה - דונג ולמרות שהמשק הסיני עבר מאז מהפכים עצומים , עדיין שולטות על חלק משמעותי מהפעילות הכלכלית של סין . אמנם המשק הפרטי נושף בעורפן , ומפעם לפעם נמתחת עליהן ביקורת ציבורית בשל שחיתות , העדפת מקורבים וחוסר יעילות , אך הן עדיין שולטות על עשרות אחוזים מהפעילות של כלכלת סין , ביניהן נמצאות אחדות מהחברות היותר גדולות של סין , הן מפעילות את הפרוייקטים הממשלתיים העיקריים ומרביתן גם מצליחות לא רע מבחינה כספית . בין החברות הללו מצוי ים אחדים מהשמות היותר גדולים ומרשימים של עולם העסקים הסיני : China mobile השולטת בתחום הסלולארי בסין , Sinopec המחזיקה במרבית תחנות הדלק ברחבי סין וענקית הציוד הרפואי . Sino-Parma עמוד השדרה של המשק שבבעלות ממשלתית הוא 133 חברות מרכזיות , ביניהן חברות בבעלות ממשלתית פדראלית וחברות בבעלות של רשויות ממשלתיות או של פרוביינציות ) בדרך כלל אם המילה China או Sino מופיעה בשם החברה מדובר בחברה ממשלתית בבעלות פדראלי...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ