4.7 מחויבות אישית

מה שתואר עד כה הוא בעיקרו מערכת של דרכי התנהלות וטקסים ויש לדברים אלה חשיבות רבה בסין . חיוני להקפיד על כל מה שתואר ולהמשיך באופן מתמיד להתייעץ ולהתעדכן ולפעול נכון על מנת לקדם את הקשר עם איש העסקים הסיני , הקשר אשר עומד בבסיס ההתנהלות העסקית . יחד עם זאת מסוכן לחשוב כי הגואן - שי בנוי רק על התנהלות טקסית . הסיני אמנם בוחן את ההקפדה הישראלית על הפרטים שתוארו , אך הוא זוכר כל העת שמדובר בבחינת ההתאמה של הישראלי למערכת יחסים עסקית ארוכת טווח , הוא יחכה לראות בצד הישראלי גילויים של אמינות , של אכפתיות ורצון לתרום לשותף לעתיד לבוא , של שליטה עצמי ואיפוק , שהם האלף בית של היכולת לשמור על פניו של הזולת , הסיני יחפש כל העת סימנים שמהם יוכל ללמוד על רצינותו של הישראלי , על אופיו ועל מחויבותו לקשר ההולך ונוצר ואת כל אלה לא ניתן להחליף בהתנהלות טקסית , שיש לה כאמור את החשיבות שלה . את הדברים הללו יכולנו לראות בצורה חזקה משתקפים בפרקים קודמים בסיפוריהם של לי מנג- שה ושל פרופ' מוטי חביון . ההמלצה המרכזית לפיכך לכל מי שרוצה לבנות קשרים עסקיים בסין היא לחשוב אישי . יש צורך להתמקד בצד שמנגד , ללמוד א...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ