2.2 מקורות התרבות

2 . 2 . 1 ההכר ח בחודש יולי 2011 נאם הפרופ' אהרון שי , רקטור אוניברסיטת ת"א וחוקר ידוע שם של תולדות סין , בפני מסיימי הכשרה של האוניברסיטה לעסקים בסין ובדרכו המבודחת הוא סיפר כי שקל בשעתו לפתוח בחוג ללימודי מזרח אסיה קורס בשם " איך להפסיד כסף בסין . " הפרופ' שי , אדם בעל היכרות , יוצאת דופן בעומקה , עם סין , סיפר כי לאורך השנים ראה אנשי עסקים רבים באים אל סין וחוזרים ממנה , הוא עקב אחר מקרי הצלחה ואחר מקרי כשלונות כאחד והמסקנה הראשונה שלו הייתה ) ואת זאת הוא כמובן יוסיף לסילבוס של הקורס ( שעל מנת להפסיד כסף בסין יש להתעלם מתרבותה ולא להכיר אותה . הבנה של התרבות המקומית משמעה הבנה של האנשים , הכרת הדרך להתקרב אליהם , לרכוש את אמונם , הבנה כיצד להימנע מלגעת אצלם בנקודות רגישות , פירושה לדעת להתנהל על פי הקצב והדרך הנכונים להם . זה חשוב בכל מדינה בעולם , אבל לדבר זה יש חשיבות מיוחדת בעת עשיית ע סקים עם מדינות אסיה ובראש ובראשונה עם סין . צורת עשיית העסקים בסין שונה מהותית מאשר במדינות המערב , בשל השוני הגדול בתרבות והחשיבה מ זו של ה מערב . ניסיון להתנהל עסקית בסין בלי לנסות להכיר ולהבין א...  אל הספר
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ