מפתח עניינים ואישים

במפתח זה הוכללו שמות של אישים היסטוריים , או של אישים שהוזכרו כמקורות . לשמות מחברים וחוקרים שדעותיהם נבחנו בספר זה , ראה ברשימת הקיצורים שבפתח הספר . ההפניות אל העמודים מתייחסות גם אל ההערות שבאותם העמודים . אבות , ראה ברית ; תקופת האבות אבות על בנים ובנים על אבות ( איסור המתה ) 186 אבימל ך 126 114 112 אביתר 212 אברהם 55 ואבימל ך 114 112 הבטחה אלוהית כפולה 100 99 121 120 119 115 111 110 109 138 כינוי 'נביא' בס"א 157 משא ומתן על מערת המכפלה 107 נטיעת האשל בבאר שבע 108 שבועה לפני מלך סדום ; 124 וראה גם ברית , ברית בין הבתרים אבשלום 216 אדום 262 198 אהל מועד 72 71 נשים 'אשר צבאו פתח אהל מועד' 37-36 אהרן 198 אובות וידעונים 186 אויל מרודך , מלך בבל 251 230 אור כשדים 109 אוריה החיתי 216 83  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס