מטרותיו של החיבור הדבטרונומיסטי

10 רעיונות היסוד של החיבור הדבטרונומיסטי הם הם מטרותיו , וכנגד כל אחד מרעיונות היסוד עומד חלק משנה מיוחד בתבניתו של החיבור . זאת אומרת , יש התאמה בין תוכנו של החיבור לבין תבניתו החיצונית , המתפרדת לארבעה ( ועם פרשיות ס"ד שבראש החיבור , לחמישה ) חלקים . באמצע מאה ו' לפה"ס ( וגם מאות שנים לאחר מכן ) עדיין לא היו בנמצא מגילות גדולות כל צורכן כדי שיצירה ספרותית עצומת ממדים כחיבור הדבטרונומיסטי תהא נכתבת במגילה אחת . חלוקת החיבור הרבטרונומיסטי לחלקי משנה היתה הכרח שהוכתב על ידי הנסיבות האובייקטיביות . יחד עם זה , לפי המקובל בעשייה הספרותית בעת העתיקה , היקפו של חלק משנה מחיבור גדול לא נקבע לפי שיקולים טכניים בעלמא . כל חלק משנה היה גם מעגל תימטי שלם בפני עצמו , שעשה את החלק למעין חיבור לעצמו . גם חלקי המש ^ ה של החיבור הדבטרונומיסטי הם מעגלים תימטיים , שכל אחד מהם מכיל את אחד מרעיונות היסוד של החיבור הגדול . שינויי המעגלים התימטיים מחלק לחלק גררו אחריהם שינויי גוון בלשונה של העריכה . וכך הולכת לשון העריכה הדבטרונומיסטית ומתרחקת מעט מעט מלשונו של המקור ס"ד , ועד שהיא מגעת לספר מלכים אופייה מ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס