מטרתו של החיבור הדבטרונומיסטי — מהי?

הטוענים למציאות שתי עריכות בחיבור הדבטרונומיסטי מוצאים את עצמם חייבים לייחס שתי מטרות להכנתו של החיבור , מטרה נפרדת לכל אחת מן העריבות . וכך עשה קרוס שעה שהניח , כאמור ( לעיל , סי' , ( 4 שהעריכה הראשונה נתכוונה להבליט את דמותו של יאשיהו המלך ולהציגו כ'ךוד חדש , ' כשיא ההיסטוריה של מלכות יהודה . העריכה השנייה נתכוונה , לשיטת קרוס , להצביע על סיבת החורבן ולתלות את הסיבה בחטאיו של מנשה . חוקרים המסכימים שעריכה אחת בלבד נתקיימה בחיבור הדבטרונומיסטי ( ובטבע הדברים לא יכלה להקדים את שנת 561 לפה"ס , ( מבקשים לברר מהי המטרה האחת שעמדה בפני אותה עריכה . כל תשובה שנתנו חוקרים אלה , יש בה מידה של אמת — אבל לא כל האמת . שהרי אף על פי שאמנם נערך החיבור הדבטרונומיסטי פעם אחת בלבד , אין זה אומר שהיתה לו מטרה אחת ושעורכו לא נתכוון אלא להציע הסבר לעניין אחד בלבד . בעריכה אחת יכולות היו להצטרף כמה מטרות , ומן האפשר בהחלט שהעורך נתכוון להסביר כמה עניינים . במסגרת רחבה כשל חיבורו ודאי שהיה לו מקום להציע הסברים שונים לעניינים שונים . בעריכה אחת יכולות היו אפוא להצטרף כמה מטרות , אבל לא להיפך : שתי עריכות א...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס