עוד טענות לשתי עריכות דבטרונומיסטיות — ושובריהן

4 ( ד ) קרוס ביקש להוכיח את מציאותן של שתי עריכות בחיבור הדבטרונומיסטי מצד מבנהו של החיבור ומצד הנושאים העיקריים העוברים בו לאורכו . מצד מבנהו של החיבור מפריע לקרוס חוסר הסימטריה בין הדברים על מלכות ישראל , שבסופם בא סיכום מקיף של גורלה ההיסטורי ( מל"ב יז , ז מא , ( לבין הדברים על מלכות יהודה , שבסופם אין סיכום כזה . מצד הנושאים העיקריים , קרוס מוצא אי התאמה בין חלקו העיקרי של החיבור , החלק הכולל את רוב החיבור ומסתיים ביאשיהו ( מל"ב פרקים כב-כג , ( לבין סופו של החיבור , הסוף המתחיל במנשה ( שם פרק כא ) ומחזיק את הפרקים שלאחר יאשיהו . בחלקו העיקרי של החיבור בולטים שני נושאים : נושא שלילי לגבי ישראל והוא חטאו של ירבעם ( מל"א יב , כר לב , ( במיוחד בעבודת העגלים בבית אל ובדן ; ונושא חיובי לגבי יהודה — הבטחת מלוכה שלא תחדל מדוד ומזרעו לעולם ( שמ"ב ז , יא טז . ( חטאו של ירבעם מוטל על מלכות ישראל כצל כבד ועושה אותה מועדת לכיליון , משעה שבאה לעולם עד יומה האחרון . דוד , לעומת זה , הוא סמל של שלמות דתית ונאמנות גמורה לה , ' והוא מצטייר כקוטב מנוגד לירבעם . גם במלכות יהודה קמו מלכים עושי רע בעיני...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס