הטענות לשתי עריכות דבטרונומיסטיות — ושובריהן

2 ( א ) מזה תקופה ארוכה מנסים חוקרים להבחין שתי שכבות בתוך קטעי העריכה שבחיבור הדבטרונומיסטי , ובמיוחד בעריכה שבספר מלכים . הואיל ושתי השכבות כתובות , למעשה , באותו הסיגנון , נראים הנסיונות להבחין , למרות הכול , הבדלים דקים מן הדקים בשימושי הלשון לפי השכבות , עקרים ומאולצים בהחלט . בתנאים אלה , המשענת היחידה שנשארת , לכאורה , להבחנת שתי השכבות בלשון העריכה היא תימטית במהותה . דברים של ברכה , או דברים שאין בהם איומי פורענות , מיוחסים לעריכה שמלפני הגלות , ואילו איומי הפורענות , אף אם הם באים כהמשך ישיר לדברי הברכה ( או מחוברים אליהם 6 כדוגמה בלבד נזכיר את אחד מ'תלמידי קרוס , ' שביקש להפעיל את עקרון שתי העריבות בפרקים ראשונים ( א-ד ) ואחרונים ( כט-לא ) של ספר דברים , והגיע אל המסקנה ש'המסגרת' הדבטרונומיסטית הראשונה לא הכילה את המקור ס '' ד גופו ( שקובץ החוקים הוא עיקרו . ( כך הוכרח להסיק שרק בזכות העריכה השנייה 'יכול החיבור [ ההיסטוריה ] להיקרא דבטרתומיסטי . ' ראה : , J . D . Levenson , 'Who Inserted the Book of the Tora ? HTR 68 ( 1975 ) . pp . 203-233 ( המובאה היא מעמי 221 הערה . ( 4...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס