העריכה הדבטרונומיסטית של נבואות ירמיהו: מקומה וזמנה

14 מתחילת פעולתו היה ירמיהו נביא פורענות וכל דבריו היו ייעודי שואה וחורבן . לפי דרכנו נציין , שמשום כך אף נעשה ירמיהו לחביבה של העריכה הדבטרונומיסטית . זו שאלה שכמעט שלא נשאלה במחקר : בשל מה העדיפה העריכה הדבטרונומיסטית את דברי ירמיהו כדי לגדוש אותם בהרחבות ובשיכתובים , בעוד שפעולתה בשאר ספרי נביאים אחרונים ניכרת מעט מן המעט ? הכרתנו המלאה היא שאופיו של ירמיהו כנביא מובהק של חורבן ( זה עניין שעוד נשוב אליו בחלק ג ) ובמיוחד האוריינטציה הבבלית שלו , הם שגרמו . אמנם עד שלא הופיעו הכשרים באופקה של מלכות יהודה מצטייר האויב בנבואותיו של ירמיהו כבלתי מזוהה מבחינה אתנית , ותכופות נאמר עליו שבא מן הצפון . התימטיקה של כעשרים הפרקים הראשונים בספר ירמיהו אינה קשורה בדיוק להלך הרעיונות של העריכה . ובכל זאת נצמד הקולמוס הדבטרונומיסטי גם לנבואות שבפרקים אלה , ובכמה מקומות הרחיבן , מעט או הרבה , או ששיכתב בהן דברים מסוימים ( ראה , למשל , יר' א , טו יז ; ז , ל לד ; ח , יט ' ] הכעיסוני בפסיליהם' וגו ; [ ' ט , יב טו ועוד . ( צבא בבל הופיע ביהודה בעקבות הקרב בכרכמיש , שנערך בשנה הרביעית למלכות יהויקים ( ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס