זמן עשייתו של החיבור הדבטרונומיסטי ומקום עשייתו

10 הגבול הכרונולוגי העליון לזמן הרכבתו של החיבור הדבטרונומיסטי מרומז בקטע הכרונוגראפי מל"ב כה , כז ל , המופיע גם ביר' נב , לא לד , והוא סופו של המקור היהודאי הדרומי מבין שני המקורות שנצטרפו בחיבור זה . לפי הנאמר שם , בשנת שלושים ושבע לגלות המלך יהויכין , היא 'שנת מלכו , ' כלומר , שנת עלייתו לשלטון , של אויל מרודך מלך בבל , שיחרר מלך בבל את יהויכין מבית הכלא , נתן את כסאו 'מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל' ועשאו אחד מאוכלי שולחנו 'כל ימי חייו . ' שנת שלושים ושבע לגלות יהויכין היא 561 לפה"ס , ואם המקור מביאנו עד לשנה זו , משמע שהעריכה התחילה רק לאחר מכן . 51 הודאה באופיו הכרונוגראפי של הקטע מל"ב כה , כז ל , כלומר , בשייכותו למקור למעשה , סופרו של הקטע הכרונוגראפי כבר יודע אף על מותו של יהויכין , שהרי הוא אומר 'כל ימי חייו' ( וביר' נב , לד : + 'עד יום מותו . ( ' אלא שאנו איננו 52 יודעים שנת מותו של יהויכין מהי . בחלקי העריכה שבחיבור הדבטרונומיסטי , להבדיל מן הקטע הנזכר , שהוא קטע של מקור ולא של עריכה , קצה האופק ההיסטורי הוא החורבן . אין בעריכה הדבטרונומיסטית שום רמז למאורע שזמנו הוא לאחר החור...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס