החיבור הדבטרונומיסטי וספרי דברי הימים למלכי יהודה ולמלכי ישראל

8 עניין לעצמו הם 'ספר דברי הימים למלכי יהודה , ' שהוזכר בספר מלכים חמש עשרה פעמים ( לראשונה במל"א יד , כט , ( ו'ספר דברי הימים למלכי ישראל , ' שהוזכר שמונה עשרה פעמים ( לראשונה שם , פס' יט , ( וכן 'ספר דברי ןנה"ש : + הימים ל ] שלמה' ( שם יא , מא , ( שככל הנראה היה ממינם של שני הקודמים , אלא שהיה מיוחד לימי מלכות שלמה . ההפניות אל הספרים הללו נעשות בניסוח סכימטי : 'ויתר דברי פלוני' ( מן המלכים , ( לפעמים בתוספת פרט מסוים ממעשיו ( כגון בירבעם בן נבט [ מל"א יד , יט , [ אסא [ שם טו , כג , [ בעשא [ שם טז , ה , [ זמרי [ שם , פס' כ , ([ 'הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל , ' או 'למלכי יהודה . ' מה טיבם של הספרים האלה ולאיזו מטרה שימשו ? יש אומרים , שהיו אלה אנאלים כפשוטם וכמשמעם , כלומר , כתבים רשמיים על אירועים בחיי המלכים . עם זה ברור , שרובם של הדברים שספר מלכים 42 כך כבר חשבו חוקרים במאה התשע עשרה . ובזמנינו : יפסן , , Quellen עמ' ; 60-54 וכן : ; T . N . D . Mettinger , Solomonic State Officials , Lund 1971 , pp . 38-40 מטינגר סבור שהאנאלים היו כרוניקה אחת , סינכרוניסטית ( כדוגמ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס