גרעין הקאנוניזציה שנטמן בתפיסתו של ס"ד

21 הקאנוניזציה של המגילות הדבטרונומיות הוגשמה , כפי שאמרנו , באסכולה הדבטרונומיסטית , שיצאה מחיקו של החוג הדבטרונומי . ושתי סיבות היו בעיכוב ההיסטורי הזה , 'חיובית' ושלילית . מצד אחד , בימי יאשיהו היה החוג הדבטרונומי , כפי שאמרנו , במלוא חיוניותו , פעיל ויוצר , וכשהתנובה הספרותית נמצאת בעצם הגידול וההתחדשות אין השעה כשרה לעסוק באיסוף . מצד שני עתיד היה חורבן הארץ לחדד את הצורך לשמר את כתביו של החוג הדבטרונומי , אבל לפני החורבן ודאי לא היה צורך כזה קיים מעיקרו וממילא לא נתחרד ( השווה בפרק א , סי' . ( 22 ובכל ואת אין ספק , שהשאיפה לקראת קאנוניזציה כבר היתה חבויה באווירתו של החוג הדבטרונומי עצמו . בהקנית מעמד קאנוני לפרשיות הדבטרונומיות עתידה היתה האסכולה הדבטרונומיסטית להוציא מן הכוח אל הפועל מה שמלכתחילה היה גלום בשאיפת החוג עצמו ( וראה להלן , פרק ג , סי' . ( 1 גם מבחינה זו היתה האסכולה הדבטרונומיסטית שלוחה נמשכת ממקור האב שלה , עשויה ברוחו ומבוססת על השקפותיו . ואילו הפרשיות הדבטרונומיות המונחות לפנינו , הקורא בהן חש היטב שכותביהן כבר מבקשים לשוות לפרי רוחם מעין מעמד קאנוני , אלא שבהיע...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס