איחויי בריתות ותוצאותיהם וגינוני לוואי בטקס הברית

13 נתעכב עכשיו על כמה עניינים הכרוכים סביב טקס הברית . על השימוש לשוך קדם ליטררית על ידי שעושים גופים דוממים ליעדים' ( למעלה , ( 5 ' יש להוסיף , שלפי המקרא נמשך השימוש ב'לשוך כזו במקצת לתוך התקופה ההיסטורית והתקיים בה , אפילו בבריתות של יוקרה , במקביל לשימוש ב'ספרים . ' כך אנו מוצאים שבסיפור המלכת שאול במצפה לא הוזכרה שום כתיבה , ובמקום זה עומד שמואל ומודיע : 'עד ה' בכם ועד משיחו היום הזה' וכר . ההמשך הוא : 'ויאמר ןסבירין : ויאמרו ] עד . ' ולאחר זה : 'ויאמר שמואל אל העם , [ נה"ש : + עד ] ה' אשר עשה את משה ואת אהרן' וכר ( שמ"א יב , ה ו . ( כל זה בניגוד לסיפור על המלכת שאול במצפה , ששמואל כתב שם את 'משפט המלוכה' בספר וגם הניח את הספר 'לפני ה" ( שם י , כה . ( אבל יש 54 אלה הם : פתיחה , סקירה היסטורית , העמדת התנאים , החלטה להניח את מיסמך הברית במקדש ולהקריאו , קריאה לאלים להיות עדים , קללות וברכות . חלוקה זו קבע אותה לראשונה קורושץ ( שם , עמ' ( 14-12 וחוקרים שונים הלכו אחריו ( לפעמים בשינויים קלים . ( ראה : מנדנהול , , Covenant עמ' ; 60-58 מק קרתי , , Treaty עמ' ; 2-1 בלטצר , , Fomnikir ע...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס