השבועה והאלה וזיקתן אל הברית

9 שני מושגים , שבמשמעם הם קרובים זה לזה ושניהם קרובים למושג 'ברית , ' הם 'שבועה' מצד אחד ו'אלה' ( במשמעות של 'שבועה , או השבעה , בקללה ( ' מצד שני . הקירבה בין השניים מונחת ביסוד הצירוף 'אלה ושבועה' ( במ' ה , כא ; נחמ' י , ל ; דנ' ט , יא ) וביסוד צורת הסמיכות 'שבועת האלה' ( במ' ה , כא . ( וכן מתבטאת הקירבה בין השניים על ידי העובדה שכל אחד מהם מצטרף לזוג מילים או לתקבולת עם השם 'ברית' ( ראה להלן . ( יתר על כן , כל המשמיע שבועה או אלה היה מתכוון להקנות לדבריו אישור אלוהי , על מנת שיהיה לדברים תוקף של ממש , ולפי ההנחה היה האישור האלוהי מושג על ידי מחווה מיוחדת . אבל המחוות שנתלוו לשני המושגים נשתנו זו מזו . הנשבע היה 'נושא' [ זה הפועל השגור ] את ידו אל השמים ומשמיע את השבועה . מכאן הצירוף המופיע בלשון ס"כ ( שמ' ו , ח ; במ' יד , ל , ( ומשם בלשון יחזקאל ( יח' כ , ו , טו , כג ועוד ; לו , ז ; מז , יד , ( לציין שבועה של ה' עצמו : ' אשר נשאתי [ את ] ידי' לעשות כך וכך ( והשווה נחמ' ט , טו . ( בחזון דניאל מרים המלאך את שתי ידיו לשמים לשבועה ( דנ' יב , ז , ( אולי משום חומרתה היתירה של השבועה . לרו...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס