פרק ב מושג הברית וגרעין הקאנוניזציה שביסוד תפיסתו של ס"ד

חקר מושג הברית במקרא ובמזרח הקדמון פרץ ונתעצם לאחר שנתברר , שקיימת הקבלה בנוסחי הבריתות בין החיתים לבין המקרא . בהמשך הזמן נמצאו מקבילות למקרא גם בחוזים ארמיים מספירה שבסוריה , בחוזים של אסרחדון ואשורבניפל עם הכפופים להם ובטקסטים אחרים מסוג זה מן המזרח הקדמון . הדחיפה הגדולה לחקור את המקבילות הללו באה לאחר שהיה מי ששיער , שדגם הברית עשוי להסביר את אופיד , המיוחד של האמונה הישראלית , שכל כך נשתנתה מכל הדתות שהקיפו אותה במזרח הקדמון . ההנחה היא , שייחודה של אמונת ישראל , מתחילתה ( לא בעקבות הטפותיהם של הנביאים ועם הופעת ס"ד , כפי שחשב ולהאוזן , ( נתבסס על קשר של ברית , ברית של חסות , בין ה' לבין ישראל ( כקיבוץ דתי שחטיבות אתניות שונות נספחו אליו , ( והקשר דרש צייתנות מוחלטת מצד המאמינים כלפי האל נותן החסות . קורושץ , Vertmge ) עמ' , ( 14-12 המפרש המובהק של נוסחי הכריתות החיתיים , הגדיר את תבניתם . ביקרמן היה הראשון שחש , אמנם בצורה כללית בלבד , באפשרות ההקבלה בין אלה לבין החומר המקראי ( ואחרי כן הסתייג מרוב הפירסומים בעניין וה . ( מנדנהול , Covenant ) עמ' ( 70-50 הסתייע בדגם הברית כדי לה...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס