המחצית השנייה של הפרשה הרביעית: השיירים והעוללות

17 ואלה הקטעים שהמחצית השנייה של הפרשה הרביעית מורכבת מהם . . 1 לא , א ח.- לפני הכניסה לארץ משה מודיע מה שאמר לו , 'ה שהארץ תינתן לישראל ויהושע הוא זה שינהיג את העם ; לפיכך הוא מעמיד את יהושע ' לעיני כל ישראל' ומסמיכו להנהיגם במקומו . היכן מקומו הנכון של קטע זה ? תשובה על כך קשורה במקצת בהחלטה לגבי הפרשייה ד , א מ . רבים הניחו פרשייה זו במקומה כמות שהיא . מצד שני , על הקטע דנן , לא , א ח , אמרו רבים שמקומו הנכון הוא מיד לאחר פרק ג , והאומרים כך חייבים להכחיש את האותנטיות של הפרשייה ד , א מ . הריהם מגדירים אפוא את זו כתוספת , או כהרחבה מאוחרת , של הנאמר בפרקים שלפניה . אבל גם מי שאינו חושב שמקומו של הקטע לא , א ח היה בתחילה מיד לאחר פרק ג , עדיין יכול להגדיר 56 את ד , א מ כתוספת מאוחרת . לגבי דידו , יהא ל , א ח קטע העומד לעצמו , יתום , למעשה — מחוץ להקשרו המקורי . בעצם , כך אפשר לומר על כל קטעי המחצית השנייה של הפרשה הרביעית . ובכל זאת , החלטה לגבי ד , א מ , או לגבי לא , א ח , מצמצמת את אפשרויות ההחלטה לגבי הטקסט שכנגד.- אם אחד משני אלה הוא המשך לפרק ג , אין השני יכול להיות המשך לאותו ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס