הפרשה הרביעית של ס"ד: צורתה הכללית ואותות האיסוף

14 הפרשה הרביעית של ס"ד ( ז ב' כט , א-לב , מז ) נחצית לשניים : חציה הראשון פרקים כט-ל , שהכתוב בהם קרוב מאוד , באופיו ובלשונו , לקווי ההיכר הטיפוסיים של מקור זה . שיפוט שאינו פורמליסטי יתר על המידה יודה באפשרות של רצף ריטורי בחלק זה , עם מעברים סבירים מעניין לעניין . ומה גם שבראשי קטעים שבחלק זה מופיעים לשונות פתיחה המחברים אותם אל הנאמר לפניהם : 'והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה' ( ל , א , ( 'כי המצוה הזאת ... לא נפלאת הוא ממך' ( ל , יא . ( יש אומרים , שמאחורי פרק כט ופרק ל עומדים סופרים שונים , וסימן לכך הם ביטויים המופיעים בפרק כט ואינם במקום אחר בס"ד , או שאינם בתורה כולה , אבל הם מצויים בספרי ירמיהו ויחזקאל . טענה זו אינה מסתברת , משום שתפוצת הביטויים כסימן לאיחורו היחסי של פרק כט אינה חד משמעית ויש בה סטיות מן המתבקש . ובעיקר יש לומר , שייחוד מסוים במבחר המילים יכול להיות מוכתב על ידי מעבר לנושא אחר . אף אין זה מקרה שהקטע ל , א י , המדבר בתקומת ישראל מן הפורענות העתידה , בא כהמשך ישיר ומיידי לפרק כט , שעניינו הפורענות העתידה עצמה — והיא תוצאה , כפי שאמרנו ( לעיל , סי' , ( 10 של ב...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס