הרכבן של שלוש הפרשיות הראשונות של ס"ד

11 בעיות מיוחדות של קומפוזיציה תלויות בכל אחת מארבע הפרשיות של ס"ד , שהוזכרו למעלה ( סי' . ( 7 סיבתן הבסיסית של הבעיות היא המרחק שנמתח מזמן פעילותו של החוג הדבטרונומי עד שהגיעו ארבע הפרשיות אל האסכולה הדבטרונומיסטית והונחו בראש חיבורה ההיסטורי הגדול . בשעת האיסוף כבר לא היתה כל אחת מארבע הפרשיות בגדר חיבור ראשוני , כפי שיצא מקולמוסו של הסופר הנוגע בדבר . ברובן של הפרשיות כבר נתקיימו הרכבות משניות , וכך הן ניכרות כיום . למעשה היה צירוף ארבע הפרשיות זו לזו בגדר איסוף של יבול החוג הדבטרונומי , בדומה לאיסוף היבולים הספרותיים של מקורות התורה האחרים , כולם בזמניהם . אלא שבמקרהו של ס"ד , האופי המיוחד של המקור , שרובו ככולו הוא ריטוריקה רוטטת ומסוערת ( בלא סיפורת 'אובייקטיבית , ( ' גרם שתהא יצירתו , בכללה , משתמרת בפחות קירבה אל הגיבוש הראשוני שלה מכפי שאתה רשאי להניח לגבי המקורות האחרים . אחת משאלות היסוד של הפרשה הראשונה היא הגדרת זהותה הספרותית : האם דבטרונומית היא , כלומר , חלק מן המקור ס"ד , או שהיא דבטרונומיסטית ( כפי שטען נות ונגררו אחריו רבים ?( בשאלה זו נדון להלן , בראש פרק ג . שאלה א...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס