גבול הזמן התחתון לפעולת החוג הדבטרונומי

9 אמרנו שפעולת החוג הדבטרונומי נמשכה 'בעיקר' בפרק הזמן שבין הריפורמה של יאשיהו לחורבן הארץ . השימוש בתואר הפועל 'בעיקר , ' הממתן את תוקף הדיוק של הגבול התחתון ( וגם את תוקף הדיוק של הגבול העליון ) לזמן פעולתו של החוג הדבטרונומי , לא נעשה במקרה . אנו ערים לטענותיהם של חוקרים רבים שניתן למצוא בס"ד הרחבות מתקופת הגלות . יש שטענות כאלה עומדות על לא יותר מאשר התרשמות אימפרסיוניסטית , ובכאלה מוטב שנפטור את עצמנו מן ההתעסקות בדיחוין . טענות ממשיות קצת יותר מתמקדות במקומות שמדובר בהם במפורש על חורבן הארץ ועל פיזור ישראל בגויים . מבין אלה יכולים אנו לפטור מיניה וביה , ובלא כלום , למשל , את הטענות לאיחורו של הכתוב בדב' כט , כא כז . תיאור המכות וה'תחלואים' שיבואו על הארץ , כפי שניתן בפסוקים אלה , כולו ספרותי ודמיוני . הדיבור על 'גפרית ומלח , שרפה כל ארצה , לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב , כמהפכת סדום ועמורה' וגו' ( פס' כב , ( כמוהו כתיאורי האימים בפרשת התוכחה ( דב' כח , טו סח , ( דבר אין להם עם חורבן הארץ מידי הכשדים וגלות בבל , כפי שאירעו במציאות 28 ההיסטורית . אין אלה איומים בהגליה לפי הש...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס