ס"ד והחוג הדבטרונומי

המקור ס"ד , היינו דב' א , א-לב , מז , אינו המשך אחד . לפחות ארבע פרשיות מסתמנות בו . כל אחת מהן היא יחידה לעצמה ואינה המשך לקודמתה ( ולא כל אחת היא אחידה . ( קרוב לוודאי שקודם שהורכבו ארבע פרשיות אלו בתורה שלפנינו היתה כל אחת מהן כתובה במגילה נפרדת ( ויש שהדברים הכתובים במגילה זו או אחרת מן הארבע הועתקו , לפני כן , מתוך יותר ממגילה אחת . ( אבל לכשהושמו ארבע הפרשיות בסמיכות זו לזו נוצר גוש רצוף עם זהות ספרותית כמעט אחידה . שהרי ארבע הפרשיות יצוקות מחומר לשוני משותף וכתובות , רובן ככולן , כמעט באותו הסיגנון . ובכל זאת אין ספק , שכל אחת מהפרשיות נכתבה בקולמוס אחר , כלומר , שמאחורי כל אחת עמד סופר אחר 23 'עיקרו של ס"ד , ' אמרנו , הוקף 'מסגרת' מקטעי המקורות האחרים : 'עיקרו , ' משום שאפשר שאי אלו גרורות של ס"ד ( להבדיל מקטעי עריכה דבטרונומיסטיים ) הגיעו לספר יהושע ( השווה להלן , סוף סי' . ( 12 גם שני הפסוקים האחרונים של ספר דברים ( להיא יב , ( של ס"ד הם ואינם דבטרונומיסטיים ( ראה להלן , פרק ג , סי' 2 והערה . ( 8 ( או סופרים אחרים . ( בדבר זה , שלא סופר אחד כתב את ארבע הפרשיות של ס"ד , אין גם...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס