הריפורמה הפולחנית של יאשיהו: מהלכה וזיקתה לס"ד

4 תיאור האירועים בפרשה מל"ב כב , ג-כג , כד הוא סיפורי בעיקרו , אף שכאמור , אופיו של הסיפור משתנה בין חלקיו , לפי העניין . בשעה שאוספים את הכסף לבדק הבית במקדש ירושלים , לפי פקודת המלך ( מל"ב כב , ג ז , ( מוצא חלקיה הכוהן הגדול ספר תורה ונותנו לשפן הסופר לקריאה . הסופר נכנס אל המלך , ולאחר שהוא מודיע שהכסף ניתן 'על יד עושי המלאכה , ' הוא מזכיר , כבדרך ( השווה יחי לט , טו , ( או לרמוז על כיוון הדרך ( יר' לא , כ : 'ציונים , ' ברבים , ובתקבולת ל'תמרורים . ( ' 'את עצמות הנביא אשר בא מ ש ו מ ר ו ן ' ( מל"ב כג \ ח ) הוא שימוש בשם המאוחר , שהרי בימי ירבעם בן נבט עדיין לא היתה שומרון , לא העיר ולא הפרובינציה . אפשר שיש כאן גם מישגה של היסח הדעת , משום שהנביא לא בא משומרון אלא ישב בבית אל ( מל '' א יג , יא . ( הכוונה היא ודאי לשומרון הפרובינציה . הנושא של 'וימלטו' ( מל"ב כג \ ח ) אינו 'אנשי העיר' ( פס' יז , ( כפי שהבינו כמה מן המודרניים , אלא 'עצמותיו . ' והצורה הזכרית של הפועל אינה מפריעה . 13 לחקר הפרשה הזאת בשניים שלושה דורות אחרונים , ראה את הסקירה של נ' לוהפינק , , 11 , Studien עמ' . 207-17...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס