העדויות על הריפורמה הפולחנית של יאשיהו

הריפורמה הפולחנית של יאשיהו , שהיתה ביטוי מוחשי לקאנוניזציה הראשונית , ה'אידיאית , ' של ס"ד , מתוארת בצורה מפורטת למדי במל"ב כב , ג-כג , כד . זו הפרשה הסיפורית המפורטת ביותר בספר מלכים על התקופה שלאחר שלמה , להוציא את סיפורי הנפלאות הנבואיים בפרקי מל"א יח-מל"ב י . פרשה זו אינה אלא קטע ממקור , שהוא אחד משני המקורות הנמשכים על פני ספר מלכים ( והספרים שלפניו , ( ולאחר חורבן שומרון , במל"ב פרק יז ואילך , נעלם אחד מהם ומשתייר רק מקור אחד , שהוא בוודאי המקור היהודאי הדרומי מבין השניים . הפרשה שהריפורמה של יאשיהו מסופרת בה נתעטרה מידי העורכים בדברי שבח ליאשיהו לפניה ( מל"ב כב , ב ) ולאחריה ( שם כג , כה , ( באופן שדברי השבח שלאחר הפרשה הם המשך ישיר לדברי השבח שהושמו לפניה . ובפסוקי 'מסגרת' עריכתיים אלה השוו את יאשיהו לדוד המלך , ואמרו עליו שהיה נאמן לתורת משה ושלא היה מלך צדיק כמוהו , לא לפניו ולא אחריו . הפרשה עצמה היא כאחד מן הקטעים הכרונוגראפיים של אותו המקור , ששובצו גם בהמשכו של ספר מלכים ( מל"ב כג , כט ל , לג לה ; כד , ז , י יז ועוד ) וגם בספר ירמיהו ( לט , א י ; מ , ז—מא , יח ; פרק נב ,...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס