תוכן העניינים

רשימות הקיצורים 11 פרק א : החוג הדבטרונומי , גבולות זמנו ויבולו הספרותי 19 העדויות על הריפורמה הפולחנית של יאשיהו 23 הריפורמה הפולחנית של יאשיהו . מהלכה וזיקתה לס"ד 32 ס"ד והחוג הדבטרונומי : 40 גבול הזמן התחתון לפעולת החוג הדבטרונומי 46 הרכבן של שלוש הפרשיות הראשונות של ס"ד 51 הפרשה הרביעית של ס"ד : צורתה הכללית ואותות האיסוף 62 המחצית השנייה של הפרשה הרביעית : השיירים והעוללות 68 הנאום שבפרקים כט-ל , רקעו הטקסי ויספר התורה הזה' 80 אזהרת 'לא תוסיפו ולא תגרעו , ' מחיר הראשונית וחותם הברית 86 פרק ב : מושג הברית וגרעין הקאנוניזציה שביסוד תפיסתו של ס"ד 94 דו הצדדיות והנוכחות האלוהית המגדירות את הברית 99 העדאת תנאי ההתקשרות בטקס הברית 113 השימוש בכינוי 'ברית' ומי הוא 'בעל הברית' 118 השבועה והאלה וזיקתן אל הברית 124 הבריתות ההיסטוריות העיליות והטקס שביסודן 128 איחויי בריתות ותוצאותיהם וגינוני לוואי בטקס הברית 136 רושמי טקס הברית בפרשיות ס"ד 146 הברית בחורב והברית בארץ מואב 154 גרעין הקאנוניזציה שנטמן בתפיסתו של ס"ד 170 עוד על גרעין הקאנוניזציה בתפיסתו של ס"ד 178 פרק ג : החיבור הדבטררנומיסטי ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס