האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים

מנחם הרן האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים מנחם הרן האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים מוסד ביאליק ירושלים Menahem Haran THE BIBLICAL COLLECTION ITS CONSOLIDATION TO THE END OF THE SECOND TEMPLE TIMES AND CHANGES OF FORM TO THE END OF THE MIDDLE AGES  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס