שיחה שלישית זהות הגיבור

כבר ציינתי , כי אחד המשברים המרכזיים בספרותנו החדשה היא ההתלבטות בעניין דמות הגיבור , והוא משבר זהותו של הגיבור . במשך זמן ארוך מאוד , במשך מאה — מאה וחמישים שנה , מחפשת הספרות העברית הזאת לעצמה גיבור . מה פירוש גיבור ? אדם שהוא יהודי , אבל הספרות תוכל לחטט בנפשו משום שהוא קודם כול אדם . כמובן , הבעיות האנושיות שבאדם היהודי הזה מסתבכות מפני שהוא יהודי . אכן , גם הבעיות של האדם הפרטי אצל באלזאק מסתבכות מפני שהוא צרפתי וכוי וכוי . אבל בספרות העברית פועלים שני גורמים שאין כדוגמתם בספרויות אחרות : מצד אחד פועלת רוח ההיסטוריה הספרותית המסורתית שלנו , ומצד אחר פועלת הדאגה לעם הזה , להווה שלו ולעתידו , שמפעמת בדורות האחרונים האלה . הספרות העברית מחפשת מין גיבור כזה שתוכל לעצבו בתורת אדם באשר הוא אדם , ושיידע עם זאת שהוא יהודי . הספרות אינה מרפה משתי נקודות האחיזה . חיפוש זה אחר הנפש הזאת כנפש יחיד מתגלה במה שתיארתי בתחילת דברי כחיפוש לשון יוצרת בספרות העברית החדשה . הספרות העברית מחפשת לעצמה גיבור , שתוכל להעמידו כפי שדמות אדם נעמדה בספרות האירופית , והיא מחפשת לעצמה לשון ספרותית , שבעזרתה ת...  אל הספר
מוסד ביאליק