סדר השיחות

בפתח השיחות — צפורה כגן 7 שיחה ראשונה : משבר המסורת הספרותית האירופית בספרות העברית החדשה 9 שיחה שנייה : משבר היהדות המונוליתית 18 שיחה שלישית : זהות הגיבור 24 שיחה רביעית : החוויה והבעתה 29 שיחה חמישית : מליצה והשכלה 38 שיחה שישית : המאבק על הסגנון הסיפורי 45 שיחד . שביעית : סוגים ספרותיים 54 שיחה שמינית : משבר השכלתנות וראשית ההתרחבות 64 שיחה תשיעית : הקטנת השקף 72 שיחה עשירית : עכבות היוצר העברי 78 שיחה אחת עשרה : "סוף המאה" — ניידות היוצר העברי 88 שיחה שתים עשרה : תחייה ותהייה 93  אל הספר
מוסד ביאליק