פרק חמישי מגידו

כבו צוין שבמקרא חסרות ידיעות על פעולותיו של יאשיהו בפרק הזמן שלמן השנה הי"ח למולנו ועד שנתו השלושים ואחת . כפי הנראה , לא אירעו אז' לדעת כותבי הכרוניקות , מאורעות הראויים לציון מיוחד ; אולם יכולים אנו לתאר לעצמנו שאלו היו שנים של פעילות מוגברת . מעשה הריפורמה היה תהליך ממושך שתחילתו בשנת 628 וסיומו בשנת . 622 ואולם אין להסיק מכן שהמפעל כולו נסתיים בשנה זו . מותר לנו להניח שעד שנה זו נעשה עיקר המלאכה , וכי רק אז ניגשו לחיזוק בדק בית המקדש . אין אנו יודעים כמה זמן נמשך המפעל , ואולם כבר באותה שנה נערף חג הפסח ברוב פאר והדר בבית המקדש . אם השנה מתחילה בתשרי , הרי הספיקה מחצית השנה עד חגיגת הפסח לעבודת התיקונים , ואף ייתכן מאוד כי במשך החדשים האלה יכלו לבצע את המלאכה . הדעת נותנת שחגיגת הפסח שימשה גם מעין חנוכת הבית המשופץ והמטוהר . גם לאחר זה עוד היתה לפני יאשיהו עבודה רבה : לא די היה בהסרת הפולחן הזר ובביטול הבמות , כי נחוץ היה לעשות גם פעולות חיוביות , כגון ארגון המדינה לתחומיה , הכנסת סדרים בשטחי הצפון שסופחו , וכיוצא באלה . בעקבות ימי הגיאות הגיעה אז השעה לפעולה בקרב העם , כדי להחזי...  אל הספר
מוסד ביאליק