פרק רביעי גודל המדינה בימי יאשיהו

כבר ציינו , שמלכי יהודה לא ויתרו על זכותם לשלוט על כל שטחה של ארץ ישראל . בתקופה הראשונה שלאחר ההתפלגות היו מלחמות בין שתי המדינות . ממלכת יהודה שאפה בהתמדה לחזור ולזכות בריבונותה על הארץ כולה ו ואם לאחר זמן פסקו המלחמות , ואף היו תקופות שבהן נתקיימו יחסים הוגנים בין שתי המדינות , אין להסיק מכאן שמלכי יהודה השלימו עם העובדה שחלקה הגדול של הארץ נשמט משלטונם והשפעתם . עוד חזקיהו , עם שקיעת ממלכת ישראל , השתדל לבוא בקשרים עם בני ישראל הצפוניים ולקרבם לבית דוד , למקדש ולירושלים הבירה . הוא שלח שליחים לצפון והזמינם לבוא לירושלים לחוג יחד את חג הפסח ( דברי הימים ב ל , ( ומנשה בנו נשא אשה בת הגליל ( מלכים ב כא , יט . ( ברור , שהכוונה היתה כאן לא רק לקרב את בני ישראל למלכות בית דוד , אלא אף לחדור ולהשתלט בהזדמנות הראשונה על שטחי ישראל . אמנם אין על כד ידיעות מפורשות במקרא , אולם על כך אנו יכול ם להסיק מהמצב המדיני הכללי . חזקיהו נלחם באשור על ריבונותה ושלמותה של יהודה עצמה . בימיו עלה םנחריב וכבש ערים רבות ביהודה , על גבול פלשת , ומסרן במתנה לערי הפלשתים י . ייתכן הדבר שעלה בידי חזקיהו לחזור ו...  אל הספר
מוסד ביאליק