פרק שלישי המצב הפנימי במדינה

עד עתה עסקנו בפעולותיו של המלך יאשיהו , ובקווים כלליים ציינו את דרכו המדייית דתית נוכח התנאים החיצוניים בלבד . מן הראוי איפוא לברר את המצב הפנימי בתוך יהודה עצמה , ואת יחסו של העם גופו לתכניותיו של המלך . העם היה מורכב ממעמדות שונים : שרים , בעלי אחוזות , עשירי ירו שלים , כוהנים , נביאים , דלת הארץ ועוד . מה היתד . איפוא גישתן של שכבות אלה לענייני מדיניות החוץ של המלך ולמעשה הריפורמה שלו י מה היו היח סים הבין מעמדיים ? הנגעו תיקוניו של יאשיהו אף ביחסים אלה ובמשטר החברתי י התשובה לשאלות אלו חשיבותה רבה להבנת התקופה . העם ויחסו למדיניותו של יאשיהו במאמר מפורט על ריב המפלגות בממלכת יהודה ניסה גודרים י להוכיח , כי יאשיהו לא זכה לתמיכה מצד העם . הוא גם סובר שתיקוניו עוררו שאיפות למרד אקטיבי במלך , ובכך הריהו נוטה להסביר את צעדו של יאשיהו במגידו : המלך יוצא נגד פרעה נכו , כדי להעסיק את העם במפעל לאומי כללי ובדרך זו לדכא את המרד בעודו באיבו . כיצד הגיע גורדיס למסקנות תמוהות אלו ? בראשית מאמרו הוא מסביר את עתיקות ? של הבמות ואת קדושתן בעיני העם , שראה בחילולן חילול שם ה' עצמו . בקיום הבמות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק