פרק שני יאשיהו מלך יהודה ומפעלותיו

מוצאו' שמו ועלייתו לכיסא המלוכה יאשיהו היה בנו של אמון ונכדו של מנשה . לפי הכרונולוגיה שלנו , ! נולד יאשיהו בשנת 648 לפני םפה"נ לערך . אמו ידידה בת עדה . מן העיר בצקת ( מלכים ב כב' א , ( נשתייכה כנראה לאחת המשפחות הכבודות שביהודה . מקומה של בצקת עדיין לא זוהה' אולם מתוך ספר יהושע טו , לט אנו למדים , שהיתר . זו עיר בנחלת יהודה , בשפלה הדרומית ( היא מופיעה שם ברשימת ערי יהודה' בין הערים לכיש ועגלון . 2 ( השם יאשיהו מורכב מיאוש יהו' ופירושו : יחזק נא יהו ( כמו יחזקיהו = יחזק יהו , ( לפי דעתו של טור סיני . 3 הפועל יאוש נגזר מן השם איש , שהוראתו כהוראת המלה גבר—חזק . בחרםי לכיש נמצא השם יאוש' וטור םיני סבור כי שם זה הוא צורה מקוצרת של השם המלא יאושיהו , וכי זאת היתה גם הצורר . המקורית של השם . השם נכתב חסר : יאשיהו' כי אין מקום לצורה המלאה בשם המורכב . הצורה המלאה ( אך עם הניקוד הרגיל ) נמצאת רק פעם אחת במקרא ( ירמיהו כז , א . ( במחקרו על תעודות לביש נתן טור םיני דעתו על כך' שהשמות הפרטיים שבחרסי לכיש' המכילים בתוכם שם אלהות' מורכבים רובם מן היסוד התיא 1 פ 1 רי יהו . שום שם של אלהות אינו...  אל הספר
מוסד ביאליק