שרירי מגידו, בירת הפחוות גליל הגויים בימי השלטון האשורי