טביןות חותמות 'למלך ממלכות יהודה (המאה הז' לפסה"ג)