פרק ראשון הרקע ההיסטורי הכללי של התקופה

תקופתו של יאשיהו מלו יהודה 1 ( 609—640 / 39 ) עשירה במאורעות בינלאומיים שאירעו בקידמת אסיה : פשיטת העמים הצפוניים הנודדים—הקימריים והסקיתיים ! נפילת האימפריה האשורית האדירה ! עלייתה של ממלכת בבל בשנית ; התעוררותה של מצרים לחיים חדשים ונסיונה לחזור ולהשתלט על סוריה וארץ-ישראל ! ועוד . הלכך אין להבין את המצב בארץ יהודה ואת מדיניותו של יאשיהו בלי להכיר תחילה את מהלך המאורעות הללו ותוצאותיהם . נפתח איפוא בסקירת הרקע ההיסטורי הכללי לתקופה זו , שהיא המחצית השנייה למאה השביעית לפני ספה '' נ . אשור , מצרים , בבל שעה שעלה יאשיהו לכיסא המלוכה ביהודה , שלט עדיין באשור המלך אשיר בנפל 633 / 631—669 ) לפני ספה"נ ' - ( אחד מגדולי המלכים של האימפריה האשורית . תקופתו היתר . תקופת גדולתה האחרונה של אשור לפני נפילתה . אשורבנפל היה מלך לוחם וכובש . בונה וחובב ספרות . בארמונו שבנינווה ביבם ספרייה גדולה בכתב היתדות , שנתגלתה בשעת החפירות שנערכו במקום , ובזכותה הגיעו לידינו ידיעות חשובות על תולדותיה של אשור , תרבותה ומעשי מלכיה .: ! המחצית הראשוגה של ימי מלכותו עברה עליו במלחמות כבדות ובכיבושים גדולים , ובכ...  אל הספר
מוסד ביאליק