מבוא

המונוגראפיה המדעית 'יאשיהו ותקופתו' של שלום זמירין ז"ל מצטיינת בשתי המעלות החשובות , שהן מצויות ברוב המחקרים המדעיים של דור החוקרים הצעיר , שקם לנו בארץ ישראל ובלשון העברית . ראשית , מחקר זה אינו יספר מתוך ספרים / כלומר ספר , שנתחבר על פי ספרים בלבד . מחברו רואה לפניו את העולם המדיני , הכלכלי והתרבותי , שבו פעלו נושאי המחקר בתקופה הנידונית על ידיו , ומתוך כך מוארים במחקרו של זמירין המאורעות והמעשים של אותה תקופה באור חדש . ושנית , אין המחבר , כשהוא דן על מאורעות ומעשים בתחום ישראל , מסתפק במקורות העבריים בלבד' אלא הוא מסתמך על כל אותם המיסמכים הכלליים , פרי התג ליות החדשות ביותר , שיש להם יחס קרוב או רחוק למה שנעשה באותה תקופה בישראל . זמירין רואה את ההיסטוריה הישראלית הקדומה בתוך המסגרת של ההיסטוריה הכללית כפי שנתגלמה באותה תקופה בקידמת אסיה . כי קודם כל נותן זמירין במחקרו מושג ברור מן המצב באשור ובבבל , במצרים ובכנען בתקופת יאשיהו . זוהי התקופה הסוערת שלאחר מותו של אשור בנפל , המלך הגדול האחרון של אשור , תקופה , שבה עלתה מדי על במת ההיסטוריה וה'אשכחים' של האשורים , ה'אשכנזים' של ה...  אל הספר
מוסד ביאליק