תוכן העניינים

עמוד יוסף קלחנר מבוא 7 פרק ראשון הרקע ההיסטורי הכללי של התקופה 11 פרק שני יאשיהו מלך יהודה ומפעלותיו 33 פרק שלישי המצב הפנימי במדינה 66 פרק רביעי גורל המדינה בימי יאשיהו 8 « פרק חמישי מגידו 9 « קיצורים וראשי תיבות 104 הערות 105 מפות וציורים קדמת אסיה ומצרים בימי יאשיהו 6 טביעות חותמות 'למלך' ממלכות יהודה 32 מפת מסעו הצבאי של פרעה נכו לנהר פרת 101 תמונות על גבי לוחות תחזורת חומת העיר מצפה שרידי מגידו תבליט מנינוה ( אשורבנפל מלך אשור ) היציאה מואדי עארה לעמק יזרעאל גביע בהט שחרות עליו שמו של פרעה נכו חותמת נכו בגביע הכרוניקה של בבל המכילה תיאור המלחמות עם אשור בימי נבופלאצר  אל הספר
מוסד ביאליק