ביבליוגראפיה נבחרת

אריסטו , פואטיקה , מהדורת מ . הק , תל אביב תשכ"ב . בארון , שלום , היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל , מסדה , תשט"ו—תשל"ג . ברש , יהודה יוליוס , ספר אוצר חכמה , וינה תרט"ז . דובנוב , שלמה , דברי ימי ישראל בדורות האחרונים ( תירגם ברוך קרופניק יחד עם המחבר , ( ברלין תרפ"ג—תרפ"ד . דינבות ( דינור , ( בן ציון , במפנה הדורות , מוסד ביאליק , ירושלים תשט"ו . הלקין , שמעון , מבוא לסיפורת העברית ( רשמה לפי הרצאות צופיה הלל , ( אקדמון , ירושלים תשי"ח . הלקין , שמעון , מקורות לתולדות הביקורת העברית בתקופת ההשכלה , אקדמון , ירושלים תשכ"א . הלקין , שמעון , מוסכמות ומשברים בספרותנו ( ערכה צפורה כגן , ( מוסד ביאליק , ירושלים תש"מ . לוצאטו , ר' משה חיים ( רמדו"ל , ( ספר לשון לימודים ( מהדורת א . מ . הברמן , ( מוסד הרב קוק , ירושלים תשי"א . לוויזון , שלמה , מליצת ישורון , מחברות לספרות , תל אביב תש"ד . לווינסון ( לוינזון , ( ר' יצחק בר ( ריב"ל , ( תעודה בישראל , מרכז זלמן שזר , ירושלים תשל"ז . לחובר , פישל , תולדות הספרות העברית החדשה , תל אביב תרפ"ח—תרצ"ב . כל כתבי מ . ל . ליליינבלום , קראקא תר"ע—תרע"ג...  אל הספר
מוסד ביאליק