שיעור חמישים קני־המידה של הביקורת על "פי י. י. ברש

הביקורת — כשחוקרים אותה מבחינה היסטורית — לעולם נותנת דעתה על שני צדדים שבשאלה : הצד האמנותי מזה והצד החברתי מזה . או עניין ה'יפה' ועניין ה'מועיל . ' בדיקה אמנותית של יצירה ספרותית רוצה תמיד במפורש ולעתים שלא במפורש להבין במה היצירה הנתונה משפיעה על הזולת , על קוראיה . הביקורת שואלת , מה כוחה של היצירה היפה — ועד מה ראויה היא — להפעיל את הקורא . עם שהביקורת האמנותית או האסתיטית כאילו מנסה להעמיד רק קנה מידה של יופי לגבי הדיון הזה' אין היא רואה עצמה בת חורין להיפטר מן הדיון בצד החברתי — הטוב והמועיל ביצירה . אף בספרות העברית החדשה מוצאים אנו שתי בחינות אלו פועלות על פי רוב יחד , אלא שלעתים קרובות מתעלם ההדגש המפורש של הצד האמנותי , משום לחץ הבעיות החברתיות המעיקות כאחד גם על היוצר , גם על המבקר הניגש להערכתה של היצירה . ספרותנו החדשה הולכת ונוצרת בתוך תנאים היסטוריים — ועל כן תנאים חברתיים — קשים מאוד . תנאים אלה מחניקים את חופש היצירה העברית , והיוצר — לאונסו — נעשה פילוסוף של החברה , פילוסוף של היהדות . על כן אין פלא שגם ביצירה העברית החופשית קיים המאבק בין התפיסה האמנותית הטהורה — הש...  אל הספר
מוסד ביאליק