חלק שביעי התפתחות הביקורת בתקופת ההשכלה ובתקופת חיבת־ציון