שיעור שלושים וארבעה האמצעים הטכנו־אמנותיים של הרומאן

כדי לקבוע באיזו מידה קיים אצלנו רומאן עלינו להקדים ולהבהיר לעצמנו , מה הוא המכנה המשותף לכל סוגי הסיפורת הנכללים במושג רומאן . משימה זו אינה פשוטה , שהרי התופעה הבולטת בתחום הסוג הספרותי המתקרא רומאן היא 'ריבוי הפרצופיך שבו , בתכנים ובמבנים . די להשוות את הרומאן של ויקטור הוגו לזה של באלזאק ולזה של פרוסט כדי להיווכח בכך . ואצלנו : ' אהבת ציון' למאפו בהשוואה ל'נגד הזרם' לברשדסקי ול'אורח נטה ללון' לעגנון . יתר על כן' ניתן למצוא 'פרצופים' שונים גם אצל אותו מחבר : ' אהבת ציוך לעומת 'עיט צבוע . ' . ובכן , רומאן מהו ? הרומאן הוא יצירה פיוטית השואפת להעמיד לפני הקורא רקע חיים רחב , בן הזמן הנדון , על ידי תיאור נפשות רבות ושונות בנות אותו הזמן , שחייהן מתקשרים אלה באלה . העלילה , הדמויות והאווירה הכללית האופפת אותן מצטרפות לכדי מתן רושם חברתי תרבותי של החיים בזמן הנדון . אחת משאלות היסוד של הרומאן היא מידת אמיתיותו של החומר הניתן בתיאור הגיבורים , בקשרי המאורעות , בקישורים שבין האירועים לבין הגיבורים , הפועלים או הנפעלים . בכל יצירה פועל מין יסוד נעלם המביא את הקורא לידי כך , שיהא מאמין למה שנ...  אל הספר
מוסד ביאליק